Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2019

znamysie
znamysie
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamentality mentality

April 21 2015

znamysie
8107 4c86 390
Reposted byThisIsWarsunakosidestoryRastaPrincessUncommonloveptzatoreeksmejdi
znamysie
8024 e7a4 390

December 26 2014

znamysie
7445 808a 390
Reposted bykissedbyfire kissedbyfire
znamysie
7418 249a 390

December 23 2014

znamysie
5739 6c8b 390
znamysie
Pamiętaj, że porażka to siniak, a nie tatuaż!
— znalezione
znamysie
Dobre rzeczy nigdy nie trwają długo. Za to przykre ciągną się bez końca.
— Megan Hart, Trzy oblicza pożądania

December 15 2014

znamysie
Tęskniłem za nią tak długo, aż w końcu mi się zdarzyła. Po prostu – obudziłem się pewnego ranka i miejsce na poduszce obok było nareszcie zajęte. Początkowo wydawało mi się, że sobie ją uroiłem. Umysły stęsknione nie różnią się od chorych - potrafią wymyślać niestworzone historie, mój mógł wymyślić tę dziewczynę. Ale nie pytam go o nic, nawet jeśli jest stworzona tylko przez mój biedny umysł, to i tak nie pozwolę jej odejść.
— PIOTR ADAMCZYK
Reposted bydian364jobi

December 05 2014

znamysie
Bo jeżeli w związku coś nie idzie, trzeba usiąść, pogadać. A nie wyrzucić do śmieci uczucie, o którym zapewniało się druga osobę..
— Make Me Laugh
Reposted frommakemelaugh makemelaugh vialetmego letmego
znamysie
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viamentality mentality
znamysie
6466 abf1 390

November 15 2014

znamysie
4874 7abd 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viazatoreek zatoreek
znamysie
Reposted frompandaren pandaren viazatoreek zatoreek
znamysie
Reposted frompanimruk panimruk viazatoreek zatoreek
znamysie
2552 b88b 390
Reposted fromretaliate retaliate viazatoreek zatoreek

November 14 2014

znamysie
6293 61e9 390
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viazatoreek zatoreek
znamysie
znamysie
1255 bcb4 390
Reposted fromte-quiero te-quiero vialucasthelocust lucasthelocust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl